Behandling af angst

Klamme håndflader, sitren i kroppen, uro i maven eller uvirkelighedsfølelse. Søvnvanskeligheder, tankemylder og tavshed. Angsten kan have mange forskellige ansigter, men når den rammer dig er du ikke i tvivl om at der er noget på spil som ikke er så nemt at overvinde. Ofte vil man forsøge at undgå det der udløser angsten, hvilket fører til umiddelbar lettelse i nuét, men begrænsning på den lange bane, idet man ikke længere har oplevelsen af at mestre de situationer hvor angsten bor. I angstbehandling arbejder vi med langsom at eksponere (dvs gå ind i) de situationer som udløser angsten. Dette er nødvendigt for at kunne blive i den og overvinde den. Samtidig med dette får arbejder vi med teknikker og strategier som gør det nemmere at være i processen. Vi fokuserer på tankerne bag og vi arbejder med hvordan der kan komme mere ro i din krop, både før under og efter du har været i en af de situationer som fremkalder angsten.

Hvad er angst ?

At kunne mærke frygt og angst er en naturlig del af os som mennesker og kan i mange situationer være konstruktivt. Forestil dig at du står og skal krydse en vej hvor der kører mange biler. Du mærker instinktivt i kroppen at der er fare på færde og at du ikke bør krydse vejen. Evnen til at mærke frygt er på den måde indlejret i os og betyder at vi kan overleve. Stenaldermennesket havde meget brug for denne egenskab, hvor hver dag kunne være et spørgsmål om overlevelse – vejr og vind, det at skaffe mad og sikre artens overlevelse afhang af om kunne gennemskue om der var fare på færde eller ej.

Terapi

I det liv vi lever i dag har vi stadig frygten indlejret i kroppen. Overgangen mellem normal angst og angstlidelse kan være glidende. Angstlidelser findes i mange forskellige former og det er forfærdeligt hvor meget det påvirker hverdagen.

eksempler på situationer, hvor man kan være angst:

  • Angst i sociale sammenhænge
  • Angst for at være alene
  • Angst for at miste
  • Angst for at være alvorligt syg

Hvornår skal man søge hjælp for angst ved Psykolog ?

Som hovedregel kan man sige at man bør søge hjælp når angsten har et niveau hvor man bliver begrænset i at udføre alm hverdagsaktiviteter som man plejer at kunne gøre eller gerne vil kunne gøre.

Ung pige med angst

Børn & unge med angst

Jeg tilbyder angstbehandling til børn, unge og voksne. Afhængig af din alder er der forskellige indgangsvinkler til opbygningen af sessionerne. Hos børn og unge kan en pædagogisk indsats i barnets miljø (skole, daginstitution) i nogle tilfælde være tilstrækkeligt til at forebygge at angst udvikler sig. Hvis det er afprøvet uden tilstrækkelig effekt kan behandling hos psykolog være en hjælp. Jeg benytter mig af metoder fra kognitiv adfærdsterapi, hvor man i små skridt hjælper barnet til at deltage i det barnet er bange for, samtidig med at det får redskaber til at styre tankerne om angsten. Samtidig med dette inddrager jeg altid forældrene i processen, da det er forældrene som skal støtte og hjælpe barnet i hverdagen og mellem sessionerne hos mig. Behandlingen består også af psykoedukation – altså at jeg giver barnet og forældrene viden om hvad angst er.

Angst hos børn er pt. en meget udbredt lidelse hvor 5-10% i løbet af barndommen på et tidspunkt kan opfylde kriterierne for en angstlidelse. Det der typisk sker når man har angst er at man trækker sig fra det der udløser angsten og det stærke ubehag. Derved lærer man ikke at håndtere situationen og angsten bliver værre. Angst består af en vekselvirkning mellem fysiske symptomer, tanker, følelser og adfærd. Behandlingen forløber typisk mellem 5-12 sessioner hos mig afhængig af omfanget. Til tider kan det være fordelagtigt med opfølgende samtaler nogle måneder efter den egentlige behandling er afsluttet, hvor vi kan repetere indholdet fra sessionerne og sikre os at vi fortsat er på rette spor. Hjemmeopgaver hvor man træner fra gang til gang er en del af behandlingen.

Voksne med angst

Hvis angsten har nået et niveau hvor du er forhindret i at gøre dine daglige gøremål, være tilstrækkelig effektiv på arbejdet, forhindrer dig i at deltage i sociale arrangementer eller være tilstede og nærværende i familielivet, er det vigtigt at stoppe op og tage kampen op imod angsten – for så går den ikke væk af sig selv igen. Angst kan opstå som følge af nogle livsomstændigheder som vender op og ned på din hverdag som eksempelvis skilsmisse, tab, sygdom eller at man bliver fyret.

Afhængig af angstformen, hvor længe den har stået på er det vigtigt i behandlingen at forholde sig til at kunne dykke ned i tankerne og undersøge hvad der trigger dem og hvilken funktion de har. Andre gange er det et håbløst projekt fordi tankerne er fuldstændig urealistiske og her kan det være mere virksomt at distancere sig fra tankerne og fokusere på at tanker ikke er andet end tanker.

Det er ikke din skyld at du er plaget af angst. Angst har rødder i biologiske dispositioner, at du har mødt for vanskelige udfordringer i livet eller de kan have rødder i oplevelser tidligere i dit liv, måske som barn hvor dine grænser er blevet overskredet.

Angstbehandling består også af psykoedukation og kognitiv behandling.

Udsigt

Målene for angst behandling er at du:

  • Opnår viden om angst og indsigt i angst
  • At du lærer at genkende dine symptomer på angst
  • At vi finder frem til hvordan du kan berolige dit nervesystem når angsten opstår
  • At få redskaber til nye færdigheder og mestringsstrategier
  • Ligge en plan (step for step) hvor angsten udfordres mellem sessionerne
  • Mere selvværd fordi du mestrer mere og mere og får overskud til aktiviteter som giver energi