Behandling af voksne, unge og børn

Behandling af voksne

VOKSNE

Jeg har bred erfaring med samtaleforløb med både børn, unge og voksne i forskellige livssituationer. Tematikker i samtaleforløb kunne være ensomhed, angst, stress, depression eller reaktioner på opvækst i turbulente rammer.

Jeg vil behandle alt du siger med fortrolighed. Gennem samtalen vil jeg via spørgsmål, refleksioner og overvejelser hjælpe dig til at finde frem til hvad der er vigtigt for dig ud fra de værdier du har i dit liv. Jeg tror på, at alle dem, jeg taler med, gennem samtalen kan finde frem til, hvad der er vigtigt for dem. Min hjælp vil derfor bestå i at hjælpe dig med til at finde frem til denne viden. Det betyder at når jeg deler redskaber, erfaringer og ideer med dig er det ud fra en grundholdning om at vi i fællesskab finder ud at hvad der er brugbart for dig. Det betyder også at jeg løbende afstemmer med dig hvad du gerne vil have ud af samtalerne og tjekker op på om vi holder os på sporet.

unge

At være ung i dag er forbundet med mange valg som skal træffes. og det er forbundet med usikkerhed. Gør man nu det rigtige ? Eller burde man hellere have gjort noget andet? Unge indgår også i mange sammenhænge med mange forskellige mennesker og har mange forskellige positioner i løbet af en dag. Det kan få en følelse frem om at du hele tiden skal præstere, at du måles og vejes og skal leve op til alt muligt. Samtidig med at det kan være vanskeligt at finde ud af hvornår noget er godt nok og hvornår man har succes. Det kan generere usikkerhed, tristhed og angst hos nogen.

Jeg vil gerne hjælpe med at være en sparringspartner for dig som har brug for det, både med den livserfaring jeg har men også ved at skabe et trygt rum hvor alt kan siges og modtages med respektfuldhed. Det kan også være du står i en svær livssituation, hvor du har mistet en du holder af eller andet som kan være svært at håndtere alene. Jeg har talt med rigtig mange unge i de år jeg har arbejdet som psykolog og har erfaring med cutting, misbrug af stoffer og alkohol, ensomhed efter forældres skilsmisse.

Behandling af unge
Hjælp til børn

børn

Der kan opstå situationer i børns liv hvor der kan være brug for en udenforstående til at rumme og oversætte de følelser og tanker barnet har. Der kan være mange grunde til at man overvejer et forløb hos psykolog til sit barn:
• Reaktioner på skilsmisse
• Dødsfald
• Sygdom i familien
• Mistrivsel i skolen
• Angst
• Diagnoser hos barnet

Jeg skræddersyr forløbene så det passer til barnet. Nogle børn udtrykker sig bedst kreativt, nogle sprogligt og nogle har mest behov for at lytte. Det er min opgave at skabe tillid mellem mig og barnet med udgangspunkt i barnets styrker. Jeg arbejder sammen med barnet og barnets forældre, hvilket betyder at når det er relevant inddrages forældre også i behandlingen. Således sikres at vigtig information viderebringes så man som forældre har mulighed for at støtte barnet mest muligt i hverdagen.

forældrerådgivning

Når et barn eller ung får stillet en diagnose i psykiatrien kan det efterlade forældre med nye spørgsmål. Jeg tilbyder hjælp til forståelsen af diagnosen – hvad betyder det? Hvad indebærer det for barnet at have fået denne diagnose? Hvordan kan det påvirke samspillet i familien at have et barn med fx ADHD eller autisme? Hvilke redskaber er gode at bruge i hverdagen i forhold til barnet ? Hvordan forklarer man barnets skole eller dagtilbud om diagnosen ? Hvad kan man fortælle til barnets kammerater og hvordan ? Gennem dialog og konkrete værktøjer hjælper jeg jer til at finde ud af hvordan I bedst muligt støtter jeres barn.

Forældrerådgivning