Behandling af depression

Hvad er depression?

Fuglene kvidrer og solen trækker smukke spor af violette farver henover himlen. En ny dag begynder men du ænser ikke længere dette. Dine dage flyder sammen og du har svært ved at se meningen. Dynen føles tung og dagen føles uendelig lang. En kamp mod destruktive tanker som ikke fortæller noget godt, hverken om dig selv eller andre. Det giver ikke mening at rydde op for rodet begynder forfra igen i morgen, både i krop og i sind og i den ydre verden. Kroppen makker ikke ret – den føles tung og uden energi. Det er ikke til at se vejen ud af dette. Det er ikke til at se hvor du skal starte og hvor du skal ende. Måske en enkelt dag med mod og overskud, men dagen efter bumpet tilbage til ingenmandsland. Et barn smiler til dig på vejen, en hund snuser nysgerrigt til din hånd – det føles ligegyldigt, eller overvældende, eller besværligt. Hvad vil de mig ? Lad mig være i fred !

Dystert træ

Typiske symptomer på depression kan være:

 • Vedvarende tristhed og nedtrykthed
 • Angst, tomhedsfølelse og irritation
 • Nedsat energi, alt for stor træthed
 • Uoverkommelighedsfølelse i dagligdagen
 • Uforståelige humørsvingninger
 • Mangel på interesse for det, man før satte pris på
 • Tidlig opvågning, svært ved at falde i søvn
 • Afbrudt søvn med deraf følgende negative tanker
 • Følelse af håbløshed, skyld og hjælpeløshed
 • Selvbebrejdelser og mangel på selvværd
 • Mindre eller ingen sexlyst og orgasmeproblemer
 • Dårlig hukommelse og koncentrationsbesvær
 • Vanskeligheder ved at tage beslutninger
 • Forstærket tendens til grådanfald
 • Tanker om selvmord
 • Kropslige symptomer, som ikke skyldes fysisk sygdom. Det kan fx være manglende appetit, vægttab, hovedpine, susen for ørerne, svimmelhed og forstoppelse.

FAKTA om depression

Depressionens fængsel er tungt og ensomt. Depression er en psykisk sygdom, der er så udbredt, at rundt regnet hver 20. dansker på et eller andet tidspunkt bliver ramt. Det svarer til ca. 250.000 mennesker. Depressioner kan variere meget. Lige fra lette former, der er forholdsvis nemme at behandle, til de helt svære og livstruende tilstande. Desværre er der alt for mange, der ikke søger behandling, fordi de ikke selv er klar over, at de er ”rigtigt” syge. Ofte går en depression upåagtet hen i alt for lang tid.

Depression har forbindelse til hjernen. I hjernen dannes elektriske impulser samt nogle kemiske signalstoffer, der overføres mellem cellerne fra nervetråd til nervetråd. Disse signalstoffer – også kaldet neurotransmittere – er afgørende vigtige for, hvordan hjernen fungerer. Det samme er forbindelserne mellem de enkelte nervetråde.

Hvis forbindelserne er i uorden, så påvirker det ”trafikken” i hjernen negativt. Af de forskellige signalstoffer regnes serotonin som det vigtigste, når det gælder risikoen for depression. . Hvis overførslen af serotonin er på et lavere niveau end det normale, kan det medføre depression.

Hvordan behandles depression?

Natur landskab

Behandling er depression består af flere forskellige elementer med fokus på både krop og psyke. Det er individuelt fra person til person hvordan en behandling skal skrues sammen men kan bestå af kombinationer af samtaleterapi, medicinsk behandling, lysterapi, kostvejledning, afstresning ved hjælp af meditation/massage/musik etc.

I et forløb hos mig fokuserer vi på at klarlægge vejen til helbredelse, hvordan forløbet skal se ud og hvilke elementer som er vigtige at få med i planen. Jeg hjælper dig med at holde dig på sporet og holde dig i hånden når det er tiltrængt. Vi fokuserer også på de tankemønstre som kan være barrierer for at blive frisk igen og vi arbejder med at ændre disse. og vi ser på om der er ting i tilværelsen som bør og kan ændres.