FACILITETER

Jeg har egne lokaler i Galten mellem Århus og
Silkeborg, indrettet til at sikre en behagelig og fortrolig
samtale.

Alle samtaler føres til Journal med høj datasikkerhed og
efter gældende GDPR-lovgivning.